Forside
Tutorials
Kommende
HTML tags
Programmer
LAERHTML.dk

HTML tags

<html></html> Fortæller dokunmentet at her kommer der HTML kode, dermed også at følgende skal afvikles som HTML.
<head></head> Den første primære del af en html kode.
Her angives alt det beskrivende og bagvedliggende af hjemmesiden, som f.eks. titelen på hjemmesiden(som kan ses på topbaren af browseren).
<body></body> Den anden primære del af en html kode.
Her angives det konkrete indhold, som tekst og billeder.
<p></p> Afsnits tag, alt tekst imellem disse tag, bliver vist som almindeligt børdtekst.
<title></title> Angiver hvad der skal stå i topbaren af browseren.title tag
<br /> Skaber en ny linie.
<h1> </h1>...<h6> </h6> Tekst overskrift. Hvor "h1" er størst og "h6" er mindst.
<img src="mappe/fil.jpg" alt="beskrivelse" /> Udskriver et billede. To attributter er påkrævet: Den ene er "img"(stien til billedet, hvor filtypen skal være .jpg,.gif eller .png). Det andet er "alt"(Hvor beskrivelsen af billedet angives) "
<a target="" href=""></a> Links. Tager to attribut ind, det første er "target" som styre hvordan siden skal åbens. Her er mulighederne _self, _blank, _parent, _top. _self åbner siden i den nuværende side og _blank åbner siden i et nyt vindue. Det andet attribut er "href" hvor man skal angive den side dit tag skal henvise til. Selve indholdet er den tekst brugeren ser og kan klikke på.

CSS

background-color: ; Baggrundsfarve på elementet. Tager værdier ind i to former som ord og farvekoder. Eks: White, Black, Red, OrangeRed osv. #FFFFFF, #000000, #FF0000, #FF4500 osv.
font-family: ; Skrifttypen på/i elementet. Tager værdier som: Verdana, Times New Roman, Georgia, monospace, Arial Man skal dog vælge nogle almen benyttet typer da det kræver at brugeren har typen installeret på sin maskine
font-size: ; Skriftstørrelse på/i elementet. Tager værdier ind i form a pixel størrelse. Eks: 8px,12px,18px
width:; Værdi i form af, eks:"auto", 12px, 50%. bestemmer bredden på elementet.
height:; Værdi i form af, eks:"auto", 12px, 50%.
bestemmer højden på elementet.
text-align:; tager værdierne left, center, justify, right.
padding:; Værdi i form af, eks:12px, 50%. Styre mellemrummet fra kanten af elementet ind mod sig selv og sig indhold. Kan specifiseres til at gælde én retning ved at angive den efter egenskaben: padding-top:15px; padding-bottom:15px; padding-right:20px; padding-left:20px;
margin:; Værdi i form af, eks:"auto", 12px, 50%. Styre mellemrummet fra kanten af elementet ud mod det omgivende miljø. Kan specifiseres til at gælde én retning ved at angive den efter egenskaben: margin-top:15px; margin-bottom:15px; margin-right:20px; margin-left:20px;